Ubuntu'da Screen Aracının Kullanımı


        SSH veya benzer başka bir yolla bağlanılan uzaktaki bir sunucuda çalıştırdığımız komutların, bağlantı bit(iril)se dahi çalışmaya devam etmesi isteniliyorsa screen aracı kullanılabilir. Screen, farklı oturumlara sahip birden fazla terminalin kullanılmasını ve yönetilmesini sağlar.
  • Screen aracının kullanımı için terminale aşağıdaki komut girilir.
screen - v
        Bu komut kurulu olan aracın sürüm numarasını verir. Eğer çıktı olarak hata mesajı alınıyorsa araç kurulu değildir.
  • Kurulum için:
sudo apt-get install screen
        komutu kullanılır. Kurulum tamamlandıktan sonra aşağıdaki komut ile uygulama başlatılır.

screen
  • Başlatılan oturum varsayılan ad kullanılarak adlandırılır. İstediğimiz adı vererek bir oturum başlatmak istiyorsak aşağıdaki komut kullanılmalıdır.
screen -S "oturumAdi"
  • Bu adımdan sonra çalışmaya devam etmesi istenilen komut girilir. Komut girildikten sonra "Ctrl + A" ve "Ctrl + D" tuş kombinasyonları uygulanarak ana oturuma dönülür. Bu işleme detach denir.
  • Oturumları listelemek için:
screen -list
        komutu kullanılır. Bu komutun çıktısı aşağıdaki şekildedir:

 17552.pts-3.mca (12/09/2015 09:29:17 PM) (Detached)
 32211.pts-7.mca (12/08/2015 11:54:20 PM) (Detached)
2 Sockets in /var/run/screen/S-sedatak.
  • Yukarıda detach edilmiş otrumlardan birine dönmek için:
screen -r pts-3.mca
        komutu kullanılır. "-r" parametresinden sonra "process_id"de kullanılabilir:

screen -r 17552
  • Eğer son oturuma dönülmek isteniyorsa aşağıdaki komut kullanılmalıdır.
screen -d -r
  • Oturum sonlandırılmak isteniyorsa:
exit
        komutu kullanılmalıdır. Kapatılan oturuma tekrar dönülemediği için dikkatli olunmalıdır. İyi çalışmalar diliyorum.